Aikido Soest       
Member of: Aikido Nederland   Yuwakai

 

Start
Wat is Aikido?
Dojo
Lessen
Examens
Foto's     

Lessen

De oorsprong ligt zoals bekend in Japan waar (dojo-) etiquette hoog in het vaandel staan. Bij onze vereniging trainen we met respect voor deze etiquette maar er wordt tevens getracht deze gepast in onze "westerse" manier van trainen te implementeren. Zo werden er oorspronkelijk, zonder uitleg van een leraar, de technieken gekopieerd door zijn leerlingen. Vragen werden er niet gesteld. Tegenwoordig, en zeker in het westen, wordt er wel uitleg gegeven waar het in een techniek om draait.

Onze lessen kenmerken zich door de gemoedelijke sfeer tijdens de trainingen. Veel leden trainen 1x per week op een recreatieve wijze, daar waar over de hele wereld ook veel Aikidoka's zijn die 2 tot 5 maal per week trainen. De keuze waarop een leerling Aikido wil beoefenen wordt gerespecteerd.

 
Lesopbouw
Het begin van de les staat in het teken van de warming up. Hierbij worden rustige rek- en strekoefeningen afgewisseld met bewust leren te ontspannen en richten het synchroniseren van de ademhaling met beweging. Na de warming up worden doorgaans tai sabaki's (het leren bewegen/verplaatsen) en roloefeningen geoefend.

Na deze start worden de technieken getraind. De meeste technieken worden met een medeleerling getraind waarbij het pakken van de pols(-en) een aanval gesimuleerd. Door het vastgepakt worden is door diegene die de techniek oefent goed te voelen waar zijn trainingspartner sterk of juist zwak is. Het doel van de Aikidotechnieken is de tegenstander op een dusdanige manier te bewegen zodat hij geen weerstand of kracht voelt.
 

Tai sabaki: irimi tenkan       voorwaarts rollen

Wapens
Naast het trainen van techniek door vastgepakt te worden, worden de technieken ook getraind op een aanval met een wapen. Het  trainen met wapens heeft 2 belangrijke doelen: men traint de technieken op een realistischer aanval en wapens leren ons de inhoud van de technieken te ervaren zoals die bij het trainen door vastpakken ook aanwezig dient te zijn.

De wapen die bij Aikido gebruikt worden zijn:
 
-Jo : 128cm lange houten
-Boken : stokhouten oefenzwaard welke de gelijkenissen van een samoerai zwaard heeft
- Tanto : houten mes

Contributie
Als lid van Aikido Soest betaalt men contributie aan Van Diermen Sport. Deze is vastgesteld op € 25,- per 4 weken. Men heeft de vrije keuze om hiervoor 1x of 2x per week te komen trainen. Een introductieles wordt uiteraard gratis gegeven.

Contributie Yuwakai
Als lid van Aikido Soest is men automatisch lid van Yuwakai zoals beschreven op de welkomstpagina. De contributiegelden die hiermee gemoeid zijn bedragen € 25,- per jaar. Middels deze lidmaatschap worden de ge�xamineerde graden van de Aikidoka tot aan de Hombu Dojo in Japan erkend, er worden speciale examentrainingen georganiseerd en men komt in het bezit van een persoonlijk paspoort waarin de graden worden geregistreerd.

Lestijden
maandag avond
donderdag avond
: 20:00-21:30
: 20:00-21:30
 

De lessen zijn toegespitst op personen vanaf 16 jaar en ouder.

 
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen verzenden aan info@aikidosoest.nl